INEOS Energy investeert 25 miljoen £ in HydrogenOne, Londens eerste beursgenoteerde fonds in schone waterstof

INEOS Energy investeert 25 miljoen £ in HydrogenOne, Londens eerste beursgenoteerde fonds in schone waterstof

 • INEOS Energy koopt 25 miljoen aandelen aan van de aangekondigde beursintroductie van HydrogenOne Capital Growth plc, goed voor 10 % van de geplande fondsenwerving van 250 miljoen £.
 • Brian Gilvary, Executive Chairman INEOS Energy, verklaarde: “De investering van INEOS in HydrogenOne zal helpen om de bestaande strategie van INEOS op het vlak van schone waterstof te versnellen en te diversifiëren. Het is de start van een belangrijk en langdurig partnerschap die voor INEOS nieuwe toegangsmogelijkheden biedt ​ tot schone waterstof.”
 • Simon Hogan, Chairman HydrogenOne, verklaarde: "HydrogenOne is het eerste fonds in schone waterstof, een primeur. We verwelkomen INEOS’ investering en kijken uit naar een uitbreiding van de samenwerking.”
 • INEOS zal het recht hebben om een externe bestuurder in de raad van bestuur te benoemen en om mee te investeren in projecten die het fonds zal selecteren.
 • INEOS is nu al de grootste producent van waterstof in Europa. Zijn ervaring op het vlak van elektrolysetechnologie en zijn groeiende portfolio aan waterstofprojecten op basis van schone waterstof zal bijdragen tot het versneld koolstofvrij maken van de energieproductie en tot bijkomende stappen naar een koolstofvrije toekomst.

Vandaag heeft INEOS Energy besloten om een belangrijke investering te doen in HydrogenOne Capital Growth Plc, het eerste in Londen genoteerde fonds rond schone waterstof in het kader van de energietransitie op weg naar koolstofneutraliteit tegen 2050.

INEOS zal 25 miljoen aandelen kopen bij de geplande beursintroductie van HydrogenOne, goed voor 10 % van de geplande fondsenwerving van 250 miljoen £. INEOS zal ook het recht hebben om een externe bestuurder in de raad van bestuur te benoemen en om mee te investeren in projecten die het fonds zal selecteren.

​Schone waterstof kan worden geproduceerd met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of op basis van afgevangen en opgeslagen koolstof. Het beschikt over een enorm potentieel om de uitstoot van broeikasemissies uit industriële gassen te beperken en kan als brandstof worden gebruikt in sectoren die moeilijk koolstofvrij te maken zijn. De EU en de nationale regeringen hebben duidelijke doelen geformuleerd voor het wijdverspreide gebruik van waterstof in heel Europa tegen 2030.

HydrogenOne zal toegang tot schone waterstof verlenen door te investeren in een diverse portfolio van waterstofinstallaties en aanvullende installaties om een kapitaalgroei te realiseren met een sterke focus op duurzaamheid. Het bedrijf zal bij de toetreding naar verwachting in aanmerking komen voor de Green Economy Mark van de London Stock Exchange, bestemd voor bedrijven die 50 % of meer van hun totale jaarlijkse inkomsten halen uit producten en diensten die wereldwijd bijdragen tot de groene economie. Het bedrijf zal voornamelijk investeren in private waterstofinstallaties, alsook beursgenoteerde activa uit globale markten waarbij de focus ligt op waterstof.

INEOS bevindt zch in een unieke positie om deze opportuniteiten te ondersteunen, gedreven door de groeiende vraag naar betaalbare koolstofvrije energiebronnen. Momenteel is het degrootste producent van waterstof in Europa en produceert het bedrijf ongeveer 300.000 ton waterstof per jaar, voornamelijk als bijproduct van zijn chemische productieprocessen. Het is ook Europa’s grootste bestaande exploitant van elektrolyse-installaties, een cruciale technologie voor de productie van waterstof voor energieproductie, transport en industriële toepassingen.

Brian Gilvary, uitvoerend voorzitter van INEOS Energy, verklaarde: “De investering van INEOS in HydrogenOne zal helpen om onze bestaande strategie voor schone waterstof te versnellen en te diversifiëren. Dit is de start van een belangrijk en langdurig partnerschap dat voor INEOS nieuwe toegangsmogelijkheden biedt tot schone waterstof. Een opportuniteit voor onze activiteiten nu de markt van schone waterstof in volle ontwikkeling is.”

INEOS is ook betrokken bij diverse projecten om de vraag naar waterstof verder uit te bouwen, als vervanging voor bestaande koolstofgedragen energiebronnen, grondstoffen en brandstoffen. Het is de bedoeling bijkomende partnerschappen uit te bouwen met toonaangevende organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

INEOS is betrokken bij diverse projecten die de vraag naar waterstof creëren, ter vervanging van bestaande koolstofgebaseerde energiebronnen, grondstoffen en brandstof. ​ Het bedrijf verwacht om bijkomende samenwerkingsverbanden op te zetten met toonaangevende organisaties ​ voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Brian Gilvary: “Door onze ervaring in de opslag en behandeling van waterstof, gekoppeld aan onze verworven knowhow in elektrolysetechnologie, zitten we in een unieke positie om de evolutie naar een koolstofvrije waterstofgebaseerde toekomst mee te sturen. Deze samenwerking vormt een belangrijke stap om onze energiesector te hervormen en nieuwe toekomstige groeikansen voor onze activiteiten te openen.”
Simon Hogan, Chairman HydrogenOne, verklaarde: “HydrogenOne is het eerste fonds in schone waterstof, een primeur. We verwelkomen INEOS’ investering en kijken uit naar een uitbreiding van de samenwerking.”

INEOS werkt ook nauw samen met Europese regeringen opdat de nodige infrastructuur wordt ontwikkeld met het oog op de belangrijke bijdrage van ​ waterstof in de realisatie van de nieuwe Groene Economie.

 

EINDE

Noot voor de redactie:

Over INEOS

 • INEOS is wereldwijd de derde grootste chemische speler met een omzet van 61 miljard USD en 26 000 medewerkers. De groei van schone waterstof maakt intrinsiek deel uit van de INEOS Strategy voor Net Zero 2050.
 • Op 16 december 2020 kondigde INEOS de oprichting van de nieuwe afdeling INEOS Energy aan.
 • Deze nieuwe activiteit koppelt alle bestaande INEOS Oil & Gas activa aan de uitgebreide activiteiten voor de ontwikkeling van koolstofarme technologieën voor de toekomstige energietransitie.  
 • Met een carrière van 34 jaar bij BP voegt Brian Gilvary, uitvoerend voorzitter van INEOS Energy, een rijke ervaring toe aan de groep.

Over HydrogenOne

 • HydrogenOne werd opgericht door Dr JJ Traynor en Richard Hulf in 2020. HydrogenOne Capital Growth Plc werd in juli als nieuw fonds gelanceerd met als doel te investeren in wereldwijde projecten in waterstof en bedrijven die instaan voor de uitrusting en onderdelen die deel uitmaken van de waterstofwaardeketen, inclusief brandstofcel- en elektrolyseproducenten. Het investeringsfonds beoogt 250 miljoen £ op te halen en zal in juli op de London Stock Exchange noteren onder de kenletters HGEN.

Waterstofactiviteiten van INEOS

 • INEOS is de grootste producent van waterstof in Europa, ca 300 000 ton op jaarbasis.
 • Via zijn dochteronderneming INOVYN is INEOS Europa’s grootste bestaande exploitant van elektrolyse-installaties. Elektrolyse is de cruciale technologie die hernieuwbare energie inzet om waterstof te produceren voor energieproductie, transport en industriële toepassingen. Door zijn ervaring met de opslag en behandeling van waterstof, gekoppeld aan zijn bestaande knowhow op het vlak van de elektrolysetechnologie, zit INEOS in een unieke positie om de evolutie naar een waterstofgebaseerde koolstofarme toekomst mee te sturen.
 • In november 2020 lanceerde INEOS een nieuwe activiteit om capaciteit voor schone waterstof te ontwikkelen en uit te bouwen in heel Europa en zo de evolutie naar een koolstofarme toekomst te ondersteunen.
 • voor het hele Verenigd KoninkrijkINEOS is ook betrokken bij The HyNet North West project voor waterstof en afvang en opslag van koolstof dat wordt ontwikkeld door een Brits consortium van wereldformaat. Vanaf 2025 zal HyNet North West starten met de omzetting van aardgas in koolstofarme waterstof in de raffinaderij in Stanlow, waarbij het koolstofdioxide wordt afgevangen en op zee wordt opgeslagen in de gasvelden in de baai van Liverpool. De schone waterstof zal via een nieuwe pijpleiding worden getransporteerd naar energiecentrales, zal bussen, treinen en vrachtwagens laten rijden, elektriciteit genereren en huizen verwarmen in heel Noordwest-Engeland en Noord-Wales. HyNet North West zal de regionale uitstoot van koolstofdioxide naar verwachting met tot 10 miljoen ton per jaar terugdringen tegen 2030. Tegen dat tijdstip zal HyNet North West alleen al instaan voor de realisatie van 80% van de ​ doelstelling van de Britse regering voor de productie van 5GW koolstofarm waterstof voor energie, transport, industrie en woningen in het Verenigd Koninkrijk.
 • Op 16 maart maakte INEOS zijn plannen bekend voor de bouw van een 20MW elektrolyser voor de productie van schone waterstof door de elektrolyse van water, aangedreven door CO2-neutrale elektriciteit in zijn vestiging in Rafnes in Noorwegen. Dit project zal naar schatting resulteren in een minimale CO2-reductie van 22.000 ton per jaar door de koolstofvoetafdruk van de INEOS-activiteiten in Noorwegen te beperken en zal fungeren als hub om waterstof te leveren aan de transportsector in Noorwegen. 


Koolstofafvang en -opslag

 • INEOS Energy werkt ook mee aan Greensands, een veelbelovend project voor de afvang en opslag van koolstof in Denemarken. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de groei van de koolstofopslagtechnologie en onze inzichten hierin. De belangrijkste doelstelling van het Greensands project is mogelijk tot 8 miljoen ton CO2 per jaar veilig en permanent op te slaan in het Siri-gebied dat door INEOS wordt uitgebaat. Als dit opslagpotentieel wordt gerealiseerd, zal dit de doelstellingen van Denemarken ondersteunen om de CO2‑uitstoot verder te beperken tegen 2030 en erna.

 

Over INEOS Belgium

Over INEOS

INEOS is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en olieproducten. In 20 jaar tijd is INEOS uitgegroeid tot een wereldspeler met 194 productievestigingen verspreid over 29 landen.

Vanuit Zwijndrecht, waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte in 1998, bouwde INEOS haar positie in België uit met 11 productievestigingen en R&D centra in de haven van Antwerpen, Geel, Feluy, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt INEOS er 3050 medewerkers. 

www.ineos.com
INEOS Belgium
Scheldelaan 482
Haven 647
2040 Antwerpen-Lillo