INEOS gaat voor groene stroom in zee met RWE

INEOS gaat voor groene stroom in zee met RWE

Goed voor daling CO2 uitstoot in België met 745 000 ton

  • Contract met capaciteit van 56 MW (ca 200 GWh op jaarbasis) aan hernieuwbare energie
  • De groene stroom zal worden afgenomen door productievestigingen van INEOS in België
  • Dit brengt, samen met het eerder dit jaar afgesloten windenergiecontract met ENGIE, de CO2 emissiereducties voor de INEOS vestigingen in België op bijna 2 miljoen ton
  • De inzet van groene stroom maakt deel uit van de INEOS roadmap voor het terugdringen van de CO2 voetafdruk van zijn productievestigingen

INEOS is een stroomafnameovereenkomst (PPA) met RWE Supply &Trading aangegaan voor de aankoop van offshore windenergie in België.  Het contract, dat loopt over een termijn van 10 jaar en van start gaat in 2021, zal INEOS voorzien van groene stroom met een capaciteit van 56 MW (198 GWh op jaarbasis) afkomstig van het Northwester2 windpark in de Belgische Noordzee.  

Deze belangrijke overeenkomst is goed voor circa 25% afname van de hernieuwbare stroom van Northwester2. Het zal de CO2 voetafdruk van INEOS in België verder verminderen met 745 000 ton over de volledige looptijd van het contract. Dit stemt overeen met het van de weg halen van 65 000 personenwagens elk jaar.

Dit is het tweede contract op rij in hernieuwbare energie dat INEOS recent heeft afgesloten als onderdeel van een stappenplan dat erop gericht is om de broeikasgasemissies voor onze activiteiten te verminderen. Gecombineerd met de Norther overeenkomst met Engie die in september werd aangekondigd,  brengt het contract met RWE de totale afname van Belgische offshore windenergie op 140 MW ( circa 500 GWh op jaarbasis). Dit brengt de totale reductie van CO2 emissies voor onze Belgische activiteiten op bijna 2 miljoen ton CO2 over de volledige looptijd van de contracten, vergelijkbaar met het jaarlijks van de weg halen van meer dan 160 000 personenwagens.

David Thompson, CEO INEOS Trading, verklaarde: "Deze overeenkomst met RWE is een belangrijke stap in het terugdringen van de koolstofemissies als gevolg van ons energieverbruik in België. Samen met onze eerdere deal in september, verlaagt dit onze koolstofafdruk met bijna 2 miljoen ton. We bestuderen verdere opties voor de uitbreiding van de afname van hernieuwbare energie als onderdeel van ons stappenplan om de inzet van koolstofgebaseerde energie te verminderen voor al onze vestigingen.”

Dit akkoord bevestigt RWE’s sterke ambitie om de ontwikkeling van hernieuwbare energie wereldwijd aan te zwengelen door middel van het tekenen van meerdere stroomafnameovereenkomsten met grote ondernemingen in de voorbije maanden.

"We zijn tevreden dat we met deze overeenkomst INEOS kunnen ondersteunen in de vermindering van broeikasgasemissies,” verklaarde Andre Stracke, CCO RWE Supply & Trading. "Met onze wereldwijde portfolio, behoort RWE tot de top van de grootste producenten van hernieuwbare energie. We leveren oplossingen op maat aan industriële klanten en nutsbedrijven waarmee we hen helpen in de realisatie van hun doelstellingen om het klimaat te beschermen.”

INEOS

INEOS  is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en olieproducten. In 20 jaar tijd is INEOS uitgegroeid tot een wereldspeler met een productienetwerk van 183 productievestigingen verspreid over 26 landen

Vanuit Zwijndrecht, waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte, bouwde INEOS haar positie in België uit met 9 productievestigingen en R&D centra in Antwerpen, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt INEOS er 2500 medewerkers. Begin 2019 kondigde INEOS een mega-investering aan in Antwerpen: de bouw van een ethaan- en propaandehydrogenatie-eenheid voor het maken van ethyleen en propyleen. Het is de grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 20 jaar.
Meer info: www.ineos.com

RWE Supply & Trading

RWE Supply & Trading is de schakel tussen RWE en de internationale handelsmarkten voor energie. Circa 1600 medewerkers uit 40 landen verhandelen elektriciteit, gas, grondstoffen en CO2 emissiecertificaten. Accurate marktanalyses en klantgerichtheid stellen het bedrijf in staat om creatieve innovatieve energiebevoorradingsoplossingen te leveren en concepten voor risicobeheersing van industriële activiteiten. Het tradingbedrijf staat ook in voor de commerciële optimalisatie van het gebruik van de conventionele energiecentrales van RWE en de verkoop van duurzame stroom. De juridisch onafhankelijke RWE gasopslagfaciliteiten opereren eveneens onder de koepel van RWE Supply & Trading.
Meer info: www.rwe.com

Northwester 2

Het Northwester 2 windmolenpark produceert groene stroom met  23 windturbines van elk 9,5 MW. Het is het eerste offshore windplatform dat gebruik maakt van de grootste en krachtigste V164-9.5 MW windturbines die op de markt beschikbaar zijn. De volledige capaciteit aan windenergie van  Northwester 2 wordt gecommercialiseerd door RWE Supply & Trading vanaf het voorjaar van 2020. Het is het zevende windmolenpark dat operationeel is in de Belgische Noordzee en is goed voor een totale capaciteit aan windenergie van 2262 MW. Northwester 2 draagt bij tot de realisatie van de doelstelling om 10% van de energievraag in België in te vullen met offshore wind tegen eind 2020. Northwester 2 is een projectvennootschap die de concessie uitbaat op ca 51 km van de kust in Belgische territoriale wateren. Parkwind is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van het windpark. Het bedrijf heeft zijn hoofdkwartier in Leuven (België) en exploiteert het windpark vanuit de haven van Oostende.
Meer info: http://parkwind.be/

 

Perscontacten:

Richard Longden (INEOS)
Richard.longden@ineos.com
+41 799 626 123

Regina Wolter (RWE)
regina.wolter@rwe.com
+49 (0) 1520 6855300

 

Over INEOS Manufacturing Belgium

Over INEOS

INEOS is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en olieproducten. In 20 jaar tijd is INEOS uitgegroeid tot een wereldspeler met 194 productievestigingen verspreid over 29 landen.

Vanuit Zwijndrecht, waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte in 1998, bouwde INEOS haar positie in België uit met 11 productievestigingen en R&D centra in Antwerpen, Feluy, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt INEOS er 3050 medewerkers. 

www.ineos.com

Over Project ONE

Project ONE is een investering van INEOS in de Antwerpse chemiesector voor de bouw van een ethaankraker. De investering bedraagt meerdere miljarden en is daarmee het de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar. De installatie zal ethyleen produceren, een basisbouwsteen voor ontelbare essentiële chemische producten die deel uitmaken van het dagelijkse leven. Ethyleen wordt namelijk gebruikt voor toepassingen in diverse sectoren zoals de auto-, bouw-, energie- en medische sector. Denk bijvoorbeeld aan buizen voor het transport van drinkwater en gas, isolatiemateriaal, textiel, zonnepanelen, smeermiddelen en wieken van windmolens, maar ook steriele verpakkingen, MRI-scanners, recycleerbare verpakkingen en lichtgewicht onderdelen voor auto’s.

Project ONE zal de norm voor de chemiesector in Europa verleggen door de meest geavanceerde technieken in te zetten. De investering zal met name baanbrekend zijn op het vlak van energie-efficiëntie en een voetafdruk hebben die minder dan de helft bedraagt van bestaande gelijkaardige stoomkrakers in Europa.

https://project-one.ineos.comINEOS Manufacturing Belgium
Scheldelaan 482
Haven 647
2040 Antwerpen-Lillo