INEOS Olefins Belgium dient omgevingsvergunningsaanvraag in voor meest milieuvriendelijke stoomkraker van Europa

  • De volledig geïntegreerde vergunningsaanvraag brengt de milieu-effecten in kaart voor alle fasen van het project: voorbereidende werken, bouw en exploitatie
  • De ethaankraker van Project ONE verlegt de koolstofemissiestandaard voor stoomkrakers binnen het Europese handelsemissiesysteem (ETS) en legt daarmee de lat hoger voor oudere en minder efficiënte installaties. Zij zullen meer moeten investeren om ook de norm te halen, meer emissierechten moeten aankopen of sluiten.
  • INEOS beoogt dat Project ONE klimaatneutraal wordt binnen de tien jaar na de opstart van de activiteiten. ​

INEOS Olefins Belgium diende een volledig geïntegreerde omgevingsvergunningsaanvraag in voor de realisatie van Project ONE, de ​ meest milieuvriendelijke stoomkraker van Europa. De geavanceerde installatie zal ethyleen produceren, een van de wereldwijd meest gebruikte basischemicaliën en een essentiële bouwsteen voor uiteenlopende producten, die je terugvindt in medische toepassingen, textiel, behuizingen van computers en smartphones, huishoudtoestellen, verpakkingen om voedingsmiddelen langer te bewaren en cosmetica. Het wordt ook verwerkt in lichtgewicht onderdelen voor wagens en windturbines, isolatiemateriaal voor de bouwsector of buizen voor het transport van drinkwater.

INEOS heeft de opmerkingen die werden geformuleerd bij de eerder ingediende vergunningsaanvraag voor de voorbereidende werken ter harte genomen en komt hieraan tegemoet met een volledig geïntegreerde aanvraag. ​ De ingediende omgevingsvergunningsvraag omvat een OVR (omgevingsveiligheidsrapport) en project-MER (milieueffectrapport), waarbij de milieueffecten van het project worden beoordeeld. Dit is met inbegrip van alle fasen in de realisatie van het project, met name de voorbereidende werken, constructie en exploitatie.

De omgevingsvergunningsaanvraag zal voor inzage ter beschikking komen zodra ze door de Provincie Antwerpen volledig en ontvankelijk wordt verklaard. Dit is het startsein voor het openbaar onderzoek, dat 30 dagen loopt, waarbij burgers de documenten kunnen raadplegen. Tijdens dit openbaar onderzoek zal een publieke informatievergadering worden georganiseerd.

Bij het ontwikkelen van deze productiesite in Antwerpen zal rekening worden gehouden met de strengste milieuvoorschriften die hier gelden, vernieuwen we de chemische cluster in Antwerpen en Vlaanderen en vestigen we een nieuwe standaard in Europa.

Technologische vernieuwing die Europese standaard zal verleggen

Op het vlak van koolstofemissies presteert de ethaankraker van Project ONE drie maal beter dan de gemiddelde Europese stoomkraker. Vergeleken bij de 10% best presterende Europese krakers bedraagt de koolstofafdruk van Project ONE minder dan de helft. Wanneer de Project ONE ethaankraker op de markt komt, zal deze als beste presteerder wegen op de benchmark binnen het Europese handelsemissiesysteem (ETS) en de norm substantieel verlagen voor andere Europese stoomkrakers. Oudere en mindere efficiënte stoomkrakers zullen als gevolg hiervan aangezet worden om zelf bijkomende investeringen te doen voor koolstofreductie of ze zullen meer emissierechten moeten aankopen of sluiten.

Project ONE beoogt klimaatneutraal te worden binnen 10 jaar na opstart

Project ONE maakt nu reeds een fundamenteel verschil door maximaal gebruik te maken van ​ het allerbeste van wat de technologie van vandaag biedt. De ambitie reikt echter verder. In het ontwerp van de installatie is de nodige flexibiliteit ingebouwd om andere technieken te integreren zodra deze matuur zijn, zoals koolstofafvang en –opslag en het opdrijven van het gebruik van waterstof als koolstofarme brandstof tot 100%. Ook elektrificatie van de kraakovens komt in aanmerking wanneer de technologie voldoende ver ontwikkeld is, hetgeen vandaag echter nog prematuur is.

Project One beoogt klimaatneutraal te worden binnen de 10 jaar vanaf de opstart van de kraker, door gebruik te maken van een van bovenstaande technieken.

Meer info op :

Het begin van beter in Antwerpen | Ineos Project One

 

 

Over INEOS Belgium

Over INEOS

INEOS is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en olieproducten. In 20 jaar tijd is INEOS uitgegroeid tot een wereldspeler met 194 productievestigingen verspreid over 29 landen.

Vanuit Zwijndrecht, waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte in 1998, bouwde INEOS haar positie in België uit met 11 productievestigingen en R&D centra in de haven van Antwerpen, Geel, Feluy, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt INEOS er 3050 medewerkers. 

www.ineos.com
INEOS Belgium
Scheldelaan 482
Haven 647
2040 Antwerpen-Lillo