INTREKKING VOORNEMEN TOT COLLECTIEF ONTSLAG BIJ INEOS PHENOL IN DOEL

INTREKKING VOORNEMEN TOT COLLECTIEF ONTSLAG BIJ INEOS PHENOL IN DOEL

Stopzetting consultatieronde in het kader van de voorgenomen reorganisatie

Doel, 5 oktober 2023. ​ Vanochtend heeft de directie van INEOS Phenol Belgium NV tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad meegedeeld dat de intentie tot collectief ontslag voor de vestiging in Doel, zoals aangekondigd op 29 juni van dit jaar, wordt ingetrokken. De raad van bestuur van INEOS Phenol kwam tot dit besluit na evaluatie van de vooruitgang in de realisatie van het toekomstplan en de opgestarte informatie- en consultatieronde.

Moeizaam verloop informatie-en consultatieronde

Volgend op de intentieverklaring van een herschikking van de organisatiestructuur is de directie deze zomer onmiddellijk gestart met de informatie- en consultatieronde, zoals de wet Renault voorschrijft. Ondanks herhaaldelijke pogingen om een volwaardig en uitgebreid overleg te houden met de sociale partners, moet de directie vaststellen dat het proces uitermate stroef verloopt zonder uitzicht op een doorbraak. Dit hypothekeert de kansen op een tijdige implementatie van de nieuwe organisatiestructuur die beoogd werd vanaf 2024 om de concurrentiepositie van de site op de globale markt te versterken en de site zo veilig te stellen voor de toekomst. De raad van bestuur ziet zich daarom genoodzaakt om de huidige procedure af te breken en de intentie tot collectief ontslag in te trekken.

De noodzaak voor het uitbouwen van een wendbaarder organisatie en een reductie van de arbeidskosten blijft evenwel onverminderd aan de orde. De directie onderzoekt nu alternatieve opties om deze doelstelling te realiseren en zal hiervoor de gangbare wettelijke procedures volgen. Zij hoopt zo ook sneller duidelijkheid te kunnen verschaffen aan het personeel.

Belang realisatie toekomstplan om competitief te blijven

Het voorgestelde toekomstplan beoogt om de concurrentiële positie van INEOS Phenol als grootste fenolproducent veilig te stellen. Het bedrijf reageert hiermee op de moeilijke marktomstandigheden waarmee het reeds ruim een jaar geconfronteerd wordt: een sterk afgenomen vraag als gevolg van een ongeziene stijging van de energieprijzen, een conjunctuurvertraging en een verhoogde import van Aziatische spelers die nieuwe afzetmarkten zoeken voor hun overtollige capaciteit. ​ Door deze combinatie van factoren ligt de productie in de fabriek in Doel stil sinds oktober 2022.

Het toekomstplan voorziet in een reductie van de arbeidskosten, het herschikken van de productie-organisatie alsook inspanningen op het vlak van procestechnologie, energie en logistiek. Voor deze 3 laatste domeinen werd, in tegenstelling tot het overleg over de reductie van de arbeidskosten en aangepaste organisatiestructuur, in de afgelopen maanden aanzienlijke vooruitgang geboekt. De realisatie van het plan moet de organisatie toelaten om de productie-activiteiten zo snel mogelijk te hernemen wanneer de vraag weer oppikt.

 

Over INEOS Phenol

INEOS Phenol Belgium NV behoort sinds 2001 tot de INEOS Groep en is de grootste fabriek ter wereld voor de productie van fenol. Er zijn 182 medewerkers tewerkgesteld met een productiecapaciteit van 680 000 ton op jaarbasis. In de vestiging wordt fenol, aceton en alpha-methylstyreen (AMS) geproduceerd, basischemicaliën die voor uiteenlopende industriële toepassingen worden ingezet.

Fenol wordt via het tussenproduct bisphenol A (BPA) voornamelijk verwerkt voor de productie van polycarbonaat, epoxyharsen, fenolformaldehydeharsen (PF-hars) en nylon. De automobiel- en bouwindustrie zijn de belangrijkste eindgebruikers ​ voor onder meer koplampen, bumpers, de behuizing van spiegels en airbags, veiligheidsglas, muurplaten en isolatiematerialen. De belangrijkste toepassing van aceton is plexiglas en oplosmiddel, dat gebruikt wordt voor onder meer medicijnen en lijmen. AMS wordt ingezet voor de productie van hittebestendig ABS met toepassing in de auto-industrie. Andere toepassingen zijn terug te vinden in textiel (fiets- en skikledij), inkten en verven, elektronica (schermen van smartphones en laptops) en de wieken van windmolens.

Meer info: https://www.ineos.com/businesses/ineos-phenol/markets/

 

 

 

Over INEOS Belgium

Over INEOS

INEOS is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en olieproducten. In 20 jaar tijd is INEOS uitgegroeid tot een wereldspeler met 194 productievestigingen verspreid over 29 landen.

Vanuit Zwijndrecht, waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte in 1998, bouwde INEOS haar positie in België uit met 11 productievestigingen en R&D centra in de haven van Antwerpen, Geel, Feluy, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt INEOS er 3050 medewerkers. 

www.ineos.com
INEOS Belgium
Scheldelaan 482
Haven 647
2040 Antwerpen-Lillo