Reactie naar aanleiding van protestactie landbouwers

INEOS onderstreept de duurzaamheidswinst van Project One

Antwerpen, 3 augustus 2021 – Vandaag vond een kleinschalige protestactie plaats van landbouwers nabij de site waar INEOS ‘Project One’ zal realiseren. Naar aanleiding van deze actie geeft INEOS graag toelichting bij de thema’s die door de actievoerders worden aangehaald.

DUURZAAMHEID VRAAGT GROTE INSPANNINGEN

INEOS begrijpt de moeilijke situatie en de grote uitdaging waar de Vlaamse landbouw voor staat. INEOS respecteert dat de landbouwers actie voeren om hun zorgen kenbaar te maken, maar is wel van oordeel dat ze met hun actie niet aan het juiste adres zijn.

Als maatschappij staan we voor grote milieu-uitdagingen, en het is zowel aan de industrie als aan de landbouw om aan oplossingen voor de toekomst te werken.

Met Project One heeft INEOS de lat bijzonder hoog gelegd. Er werd radicaal ingezet op verduurzaming door innovatie. De ethaankraker van INEOS produceert ethyleen met de laagste koolstofvoetafdruk van Europa, drie keer lager dan de gemiddelde Europese kraker en streeft ernaar om met de kraker binnen 10 jaar na opstart CO2-neutraal te worden. ​ Project ONE zet consistent de best beschikbare technieken in voor een minimale impact en zorgt voor uitgebreide compensatie van natuur. Waar mogelijk, doet het project het zelfs beter dan de wettelijke normen.

De maximale inspanningen en uitgesproken ambitie om de sector verder te verduurzamen, werden erkend door de Vlaamse Regering, die na grondig onderzoek een vergunning heeft toegekend aan Project One.

FOCUS OP STIKSTOF

Stikstof is de voorbije tijd een belangrijk thema op de publieke agenda geworden. Reeds voor deze publieke aandacht was het beperken van NOx-impact al een absolute prioriteit van INEOS. Door in te zetten op innovatie en door het toepassen van een combinatie van de best beschikbare technieken, worden NOx (stikstofoxiden) en ook NH3 (ammoniak) tot het absolute minimum beperkt. Daarom betreurt INEOS dat de actievoerders hun pijlen op Project One richten.

INEOS wijst erop dat niet alleen de uitstoot, maar ook en vooral de neerslag van NOx ​ belangrijk is. Project One scoort wat dat betreft zeer goed. De wetenschappelijke conclusies van de milieueffectbeoordeling zijn dat er geen significante gevolgen zijn voor natuurgebieden.

INEOS wijst ook op de inplanting van Project One: in bestaand industriegebied, als toonvoorbeeld van ‘inbreiding’ en optimaal ruimtegebruik.

 

Over INEOS Belgium

Over INEOS

INEOS is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en olieproducten. In 20 jaar tijd is INEOS uitgegroeid tot een wereldspeler met 194 productievestigingen verspreid over 29 landen.

Vanuit Zwijndrecht, waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte in 1998, bouwde INEOS haar positie in België uit met 11 productievestigingen en R&D centra in de haven van Antwerpen, Geel, Feluy, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt INEOS er 3050 medewerkers. 

www.ineos.com
INEOS Belgium
Scheldelaan 482
Haven 647
2040 Antwerpen-Lillo