Provincie Antwerpen verleent vergunning aan INEOS Olefins Belgium voor Project ONE

Provincie Antwerpen verleent vergunning aan INEOS Olefins Belgium voor Project ONE

Groen licht voor de bouw van een ethaankraker met de laagste koolstofvoetafdruk van Europa

Vandaag heeft de deputatie van de Provincie Antwerpen de omgevingsvergunning toegekend aan INEOS Olefins Belgium voor de realisatie van Project One. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor de bouw en exploitatie van de meest duurzame stoomkraker van Europa.

Bij het ontwikkelen van deze productiesite in Antwerpen zal door INEOS Olefins Belgium rekening worden gehouden met de strengste milieuvoorschriften die hier gelden, draagt zij bij tot de vernieuwing van de chemische cluster in Vlaanderen en wordt een nieuwe milieustandaard gevestigd in Europa.

John McNally, CEO INEOS Project ONE, verklaarde:

“We hebben een stevig onderbouwd dossier ingediend waarbij we nauwgezet te werk zijn gegaan. Het is een opsteker voor ons team dat deze inspanningen gehonoreerd worden met een gunstig besluit. De urgentie om de klimaatproblematiek aan te pakken is vandaag voor iedereen duidelijk. Met Project ONE willen we als industriële speler niet aan de zijlijn staan, maar nu reeds een fundamenteel verschil maken. ​ Door in ons ontwerp consistent te kiezen voor de best beschikbare technieken die vandaag voorhanden zijn, vestigen we een nieuwe milieustandaard binnen onze sector. Onze ethaankraker zal de laagste koolstofvoetafdruk van Europa hebben: drie keer lager dan de gemiddelde Europese stoomkraker en minder dan de helft van deze van de 10% beste presteerders in Europa.”

Investeren in Europa

Project ONE zal een nieuwe impuls geven aan de chemiecluster in Antwerpen. Met deze technologische vernieuwing beoogt het bedrijf de slagkracht van de Europese chemie in een mondiale economie te versterken. De afgelopen twintig jaar zijn investeringen van deze grootorde (ruim 3 miljard euro) voornamelijk gegaan naar regio’s zoals China, de V.S. en het Midden-Oosten. ​ INEOS wil deze trend breken en kiest met deze investering voor Antwerpen, de regio waarmee het een bijzondere band heeft uitgebouwd aangezien de allereerste activiteiten van de groep in de haven van Antwerpen werden opgestart. De investering in Lillo zal 450 directe jobs creëren en duizenden indirecte jobs.

Ethyleen met de laagste koolstofafdruk

Vandaag zijn afnemers van ethyleen, een van de meest gebruikte basischemicaliën, aangewezen op bestaande en verouderde installaties die overwegend nafta, een derivaat van ruwe aardolie, als grondstof gebruiken. Met Project ONE, dat ethaan als grondstof inzet, is er een alternatief met een substantieel lagere koolstofvoetafdruk. Vergeleken bij de gemiddelde naftakraker komt dit neer op een reductie van 2 miljoen ton CO2 emissies op jaarbasis.

Wanneer de Project ONE ethaankraker op de markt komt, zal deze als beste presteerder in zijn categorie wegen op de benchmark voor koolstofemissies binnen het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en de norm substantieel aanscherpen voor andere Europese stoomkrakers.

Van bij de start het dichtst bij net zero

Project ONE maakt nu reeds een fundamenteel verschil door maximaal gebruik te maken van ​ het allerbeste van wat de technologie van vandaag biedt. Dat vertaalt zich in de laagste koolstofvoetafdruk van alle krakers in Europa. De installatie vertrekt daardoor met ruime voorsprong in het realiseren van een verdere afbouw van de emissies tot net zero wanneer nieuwe technologieën levensvatbaar worden.

In het ontwerp van de installatie is namelijk de nodige flexibiliteit ingebouwd om andere technologieën te integreren zodra deze matuur zijn, zoals koolstofafvang en –opslag en het opdrijven van het gebruik van waterstof als koolstofarme brandstof tot 100% naarmate er klimaatvriendelijke waterstof ter beschikking komt. Ook elektrificatie van de kraakovens komt in aanmerking wanneer de technologie industrieel schaalbaar wordt.

Project One beoogt klimaatneutraal te worden binnen de 10 jaar vanaf de opstart van de kraker, door gebruik te maken van een van bovenstaande technologieën. Er wordt gemikt op 2026 als startjaar voor de exploitatie aangezien de bouw circa 4 jaar in beslag zal nemen.

 

Over INEOS Belgium

Over INEOS

INEOS is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en olieproducten. In 20 jaar tijd is INEOS uitgegroeid tot een wereldspeler met 194 productievestigingen verspreid over 29 landen.

Vanuit Zwijndrecht, waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte in 1998, bouwde INEOS haar positie in België uit met 11 productievestigingen en R&D centra in de haven van Antwerpen, Geel, Feluy, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt INEOS er 3050 medewerkers. 

www.ineos.com
INEOS Belgium
Scheldelaan 482
Haven 647
2040 Antwerpen-Lillo