Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir verleent INEOS Olefins Belgium vergunning voor Project ONE

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir verleent INEOS Olefins Belgium vergunning voor Project ONE

Groen licht voor de bouw van een ethaankraker met de laagste koolstofvoetafdruk van Europa

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft aan INEOS Olefins Belgium de omgevingsvergunning toegekend voor Project One. Daarmee is de weg vrij voor de bouw en exploitatie van de meest duurzame stoomkraker van Europa. Er wordt voorzien om de voorbereidende werken voor de bouw nog deze zomer op te starten.

Bij het ontwikkelen van deze productiesite in Antwerpen zal door INEOS Olefins Belgium rekening worden gehouden met de strengste milieuvoorschriften. De site zal bijdragen tot de vernieuwing en verduurzaming van de chemische cluster in Vlaanderen en Europa. De ethaankraker van Project ONE zal immers de laagste koolstofvoetafdruk van Europa hebben: drie keer lager dan de gemiddelde Europese stoomkraker en minder dan de helft van deze van de 10% beste presteerders in Europa.

John McNally, CEO INEOS Project ONE, verklaarde:

“Ik wil de Minister bedanken voor haar beslissing. Hiermee toont Vlaanderen dat het de kaart trekt van duurzame investeringen en economische groei. We hebben de lat hoog gelegd en een stevig onderbouwd dossier ingediend waarbij we nauwgezet te werk zijn gegaan. Ik ben trots voor heel ons team dat deze inspanningen gehonoreerd worden met een gunstig besluit. De urgentie om de klimaatproblematiek aan te pakken is vandaag voor iedereen duidelijk. Met Project ONE willen we als industriële speler niet aan de zijlijn staan, maar nu reeds een fundamenteel verschil maken. ​ Door in ons ontwerp consistent te kiezen voor de best beschikbare technologieën die vandaag voorhanden zijn, vestigen we een nieuwe milieustandaard binnen onze sector.”

Investeren in Europa

Project ONE zal een nieuwe impuls geven aan de chemiecluster in Antwerpen. Met deze technologische vernieuwing beoogt het bedrijf de slagkracht van de Europese chemie in een mondiale economie te versterken. De afgelopen twintig jaar zijn investeringen van deze grootte-orde (ruim 3 miljard euro) voornamelijk gegaan naar regio’s zoals China, de V.S. en het Midden-Oosten. ​ INEOS Olefins Belgium breekt met deze trend en kiest met deze investering voor Antwerpen, de regio waarmee het een bijzondere band heeft uitgebouwd aangezien de allereerste activiteiten van de groep in de haven van Antwerpen werden opgestart. De investering zal 450 directe jobs creëren en duizenden indirecte jobs.

Ethyleen met de laagste koolstofafdruk

Vandaag zijn afnemers van ethyleen, een van de meest gebruikte basischemicaliën, aangewezen op bestaande en vaak verouderde installaties die overwegend nafta, een derivaat van ruwe aardolie, als grondstof gebruiken. Met Project ONE, dat ethaan als grondstof inzet, is er een alternatief met een substantieel lagere koolstofvoetafdruk. Vergeleken bij de gemiddelde naftakraker komt dit neer op een reductie van 2 miljoen ton CO2 emissies op jaarbasis.

Van bij de start het dichtst bij net zero

Project ONE maakt vanaf de opstart een fundamenteel verschil door maximaal gebruik te maken van ​ het allerbeste van wat de technologie van vandaag biedt. Door de waterstof uit het kraakproces opnieuw in te zetten, kunnen we al zestig procent van het warmteverbruik van de kraker invullen met een koolstofarme energiebron. Dankzij de sterk geïntegreerde systemen in het ontwerp wordt de koelte van de grondstoffen en de warmte van de ovens optimaal benut om energie te besparen. Bovendien is alle extern aangekochte stroom contractueel afkomstig van hernieuwbare offshore windenergie.

Dankzij deze inspanningen zal de installatie vanaf dag 1 de laagste koolstofvoetafdruk van alle krakers in Europa hebben. De installatie vertrekt daardoor met ruime voorsprong in het realiseren van een verdere afbouw van de emissies tot net zero van zodra nieuwe technologieën industrieel schaalbaar worden.

In het ontwerp van de installatie is namelijk de nodige flexibiliteit ingebouwd om andere technologieën te integreren zodra deze matuur zijn, zoals koolstofafvang en –opslag en het opdrijven van het gebruik van waterstof als koolstofarme brandstof tot 100% naarmate er klimaatvriendelijke waterstof ter beschikking komt. Ook elektrificatie van de kraakovens komt in aanmerking wanneer de technologie industrieel toepasbaar wordt.

Project One beoogt klimaatneutraal te worden binnen de 10 jaar vanaf de opstart van de kraker, door gebruik te maken van een of meerdere van bovenstaande technologieën. Er wordt gemikt op 2026 als startjaar voor de exploitatie aangezien de bouw circa 4 jaar in beslag zal nemen.

---

Over Project ONE

Project ONE is een investering van INEOS Olefins Belgium in de Antwerpse chemiesector voor de bouw van een ethaankraker. De investering bedraagt ruim drie miljard euro en is daarmee de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar. De geavanceerde installatie zal ethyleen produceren, een van de wereldwijd meest gebruikte basischemicaliën en een essentiële bouwsteen voor uiteenlopende producten, die je terugvindt in medische toepassingen, textiel, behuizingen van computers en smartphones, huishoudtoestellen, verpakkingen om voedingsmiddelen langer te bewaren en cosmetica. Het wordt ook verwerkt in lichtgewicht onderdelen voor wagens en windturbines, isolatiemateriaal voor de bouwsector of buizen voor het transport van drinkwater.

Project ONE zal een nieuwe standaard vestigen in Europa door de best beschikbare technieken in te zetten. De investering zal met name baanbrekend zijn op het vlak van energie-efficiëntie en een koolstofvoetafdruk hebben die minder dan de helft bedraagt van de 10% beste stoomkrakers in Europa.

Er wordt gemikt op 2026 als startjaar voor de exploitatie aangezien de bouw circa 4 jaar in beslag zal nemen. De investering zal 450 directe jobs creëren en duizenden indirecte jobs.

Meer info op : https://project-one.ineos.com

 

 

Over INEOS Belgium

Over INEOS

INEOS is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en olieproducten. In 20 jaar tijd is INEOS uitgegroeid tot een wereldspeler met 194 productievestigingen verspreid over 29 landen.

Vanuit Zwijndrecht, waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte in 1998, bouwde INEOS haar positie in België uit met 11 productievestigingen en R&D centra in de haven van Antwerpen, Geel, Feluy, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt INEOS er 3050 medewerkers. 

www.ineos.com
INEOS Belgium
Scheldelaan 482
Haven 647
2040 Antwerpen-Lillo